Uredništvo

Kontakt

info@zimo.co
+385 98 137 5185 (Saša Fišter)

Glavni urednik

Saša Fišter - sasa@zimo.co

Dopisnici

Viktor Gabaj
Tomislav Ćuto
Monika Nožinić
Dino Musliu 

O tvrtki

ZIMO Digital d.o.o. (sllc.)
Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin, Hrvatska/Croatia
OIB/VAT: 97550416954
Temeljni kapital/Share capital: 20.000,00 HRK
Članovi uprave/board members: Saša Fišter, direktor
IBAN: HR7924840081106307595
SWIFT: RZBHHR2X
Banka/bank: Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA)