U pilot-projektu „e-Škole“ obrazovalo se više od 90 posto uključenih nastavnika i školskog osoblja

Do sada je više od 7000 jedinstvenih korisnika pohađalo barem jedan od ponuđenih sadržaja obrazovanja, odnosno više od 90 posto nastavnika i školskog osoblja uključenog u pilot-projekt.

Hrvoje Jurman Hrvoje Jurman | 08.08.2018. / 14:53

Ilustracija škola (Foto: Getty Images) (Foto: Getty Images)

U okviru CARNET-ova pilot-projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ održano je više od 1900 radionica, e-tečajeva i webinara kako bi se podignula razina digitalnih kompetencija nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika i administrativnog osoblja te osiguralo svrhovito korištenje IKT-a u nastavi i poslovnim procesima škola.

Do sada je više od 7000 jedinstvenih korisnika pohađalo barem jedan od ponuđenih sadržaja obrazovanja, odnosno više od 90 posto nastavnika i školskog osoblja uključenog u pilot-projekt. Uzme li se u obzir da ukupan broj dolazaka na obrazovne sadržaje iznosi gotovo 45.000, svaki je polaznik u prosjeku pohađao 6,4 ponuđenih obrazovnih sadržaja.

„U pilot-projektu e-Škole smo proveli brojne aktivnosti s ciljem sustavnog razvoja digitalnih kompetencija djelatnika u školama, a te aktivnosti još uvijek traju. Djelatnici škola su se odazvali u velikom broju te su, zahvaljujući kontinuiranom stručnom usavršavanju, unaprijedili vlastite digitalne kompetencije. Infrastruktura je nužan materijalni aspekt digitalne transformacije škola, ali bez djelatnika škola koji imaju kompetencije potrebne za svrhovito korištenje računala i druge računalne opreme, digitalnu transformaciju nije moguće provesti“, izjavila je zamjenica ravnatelja CARNET-a i voditeljica pilot-projekta e-Škole Andrijana Prskalo Maček.

Obrazovni sadržaji radionica, e-tečajeva i webinara nastali su na temelju Kurikuluma („Kurikulum za unapređenje digitalnih kompetencija tri skupine korisnika u školama: učitelja/nastavnika i stručnih suradnika, ravnatelja i administrativnog osoblja“), a izradio ih je tim stručnjaka iz relevantnih područja sa Fakulteta za organizaciju i informatiku.

Većinu radionica, e-tečajeva i webinara kontinuirano su provodili obučeni predavači i mentori, a najčešće su se odvijale u svakoj od 151 škole uključene u projekt te su na njima u pravilu sudjelovali samo djelatnici tih škola. E-tečajevi i webinari mnogo su fleksibilniji u smislu broja korisnika, pa je tako na svakom dosadašnjem e-tečaju sudjelovalo od 400 do 1600 polaznika. Webinari imaju oblik kratkih videopredavanja uz mogućnost postavljanja pitanja predavačima preko chata, a istovremeno ih je moglo pratiti oko 700 polaznika.

S obzirom na to da su digitalne kompetencije složen koncept, bilo je potrebno utvrditi koje od njih su potrebne korisnicima u školama za učinkovito obavljanje njihovog posla. U tu svrhu u sklopu pilot projekta razvijen je Okvir za digitalne kompetencije djelatnika škola, a na temelju njega i Upitnik za samoprocjenu digitalnih kompetencija, kojeg je svaki djelatnik mogao ispuniti i dobiti rezultate o razini vlastitih digitalnih kompetencija.

Upitnik je ispunilo više od 2000 djelatnika te se iz njega vidi da sve skupine korisnika uglavnom kao najrazvijenije samoprocjenjuju područja informacijske i podatkovne pismenosti. Kao manje razvijene ističu se digitalne kompetencije iz područja kreiranja sadržaja, komunikacije i suradnje te rješavanja problema, pri čemu administrativno osoblje i ravnatelji procjenjuju svoje digitalne kompetencije manje razvijenima u tom području u odnosu na nastavnike i stručne suradnike.
 

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju

Vezane vijesti

Još vijesti