Organizacijska kultura predstavlja osobnost organizacije te sustav vrijednosti i običaja u organizaciji, koji su u interakciji s formalnom organizacijskom strukturom.

Može se definirati i kao ozračje u organizaciji koje je posljedica utjecaja zaposlenika iz prošlosti i sadašnjosti, i šireg i užeg okruženja poduzeća koje djeluje na ponašanje ljudi u organizaciji.

Zašto je organizacijska kultura važna? Pa prije svega, jer utječe na učinkovitost organizacije i na način obavljanja poduzetničko-menadžerske funkcije.

Menadžeri uvelike utječu na stvaranje klime u poduzeću. Njihove vrijednosti utječu na usmjeravanje tvrtke i ponašanje zaposlenih pri postizanju ciljeva organizacije. Organizacijska kultura u nekom poduzeću može biti kruta, topla, prijateljska, inovativna ili konzervativna.

Kultura organizacije postoji na dvije razine: vidljivoj i nevidljivoj. U vidljivu razinu spadaju: statusni simboli, ceremonije, rituali, žargon, dok nevidljiva razina obuhvaća vrijednosti, norme, stavove i uvjerenja. Postoje različiti načini prenošenja organizacijske kulture na zaposlene od kojih su možda najznačajniji: priče, materijalni simboli i žargon.

U doba kada je Henry Ford II. bio predsjednik kompanije Ford Motors, upozorio je menadžere koji su postali previše arogantni riječima: „Moje je ime ispisano na zgradi“. Poruka je bila jasna, glavni donositelj odluka je Henry Ford II. Priče poput ove nastavljaju se prenositi, prepričavaju se događaji o osnivateljima organizacije, o sadašnjim menadžerima i o ključnim odlukama koje su utjecale na organizaciju. Rituali su slijedovi aktivnosti koji izražavaju ključne vrijednosti organizacije, ciljeve, ljude koji su važni i ljudi bez kojih se ne može.

Jedan od najpoznatijih korporativnih rituala je godišnji sastanak za dodjelu nagrade tvrtke koji ima ulogu motivatora. Žargon, kao treći najčešći način prenošenja organizacijske kulture na zaposlenike, sredstvo je za identificiranje pripadnika određene kulture, kojim pripadnici potvrđuju svoje prihvaćanje kulture i pridonose njezinom očuvanju.

Doc.dr.sc. Nina Begičević Ređep docentica je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Područja njenog interesa su: poslovno odlučivanje i teorija odlučivanja, strateško planiranje, metode za višekriterijsko odlučivanje te e-učenje. Na FOI-u predaje kolegije Poslovno odlučivanje, Teorija odlučivanja i Analiza poslovnih odluka.

Autorica je tridesetak znanstvenih i desetak stručnih radova. Radila je na znanstvenim i stručnim projektima, te sudjelovala u radu više međunarodnih projekata. Za svoj rad višestruko je nagrađivana.

Via Regionalni Tjednik

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju