Europska komisija usvojila Preporuke o zaštiti djece

Djecu je potrebno zaštititi od nasilja kako u "offline" tako i u "online" životu.

Martina Čizmić | 24.04.2024. / 08:31

Djeca se igraju, ilustracija (Foto: Getty Images)

Europska komisija objavila je kako je usvojila Preporuku o razvoju i jačanju integriranih sustava zaštite djece u najboljem interesu djeteta, kao obvezu u Strategiji EU-a o pravima djeteta .

Kako ističu, preporuka će podržati države članice u jačanju njihovih sustava zaštite djece. Vlasti na svim razinama upravljanja i civilno društvo u svim sektorima moraju surađivati ​​kako bi zaštitili djecu od svih oblika nasilja na dosljedan i sustavan način.

Podsjećaju kako je EU dom za 80 milijuna djece, a nasilje nad tom ranjivom skupinom ostaje značajan izazov i unutar i izvan EU-a. Čak 13 posto do 29 posto 15-godišnjih učenika navodi da su često zlostavljani. Do 13,7 posto odraslih žena izjavilo je da je doživjelo seksualno nasilje u djetinjstvu, a taj bi udio mogao biti i veći. Radnje i nedjelovanje vlada imaju veći utjecaj na djecu nego na bilo koju drugu skupinu u društvu. Stoga je, ističu iz EK, zaštita djece moralni i pravni imperativ, ali i strateško dugoročno ulaganje u naša društva.

Zajedno moramo izgraditi sveobuhvatan sustav potpore za sigurno i osnažujuće okruženje za našu djecu. Današnja preporuka korak je prema kulturi nulte tolerancije prema nasilju nad djecom, u kojem sudjeluju svi akteri i djeca. Taj ključni rezultat strategije EU-a o pravima djeteta jasan je primjer načina na koji pretvaramo strategiju u djelovanje i stvarnost za svako dijete, istaknula je potpredsjednica za demokraciju i demografiju, Dubravka Šuica.

Iz EK naglašavaju kako su prava djece - temeljna prava. Člankom 3. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji utvrđuje se cilj EU-a da promiče zaštitu prava djeteta, što je sadržano u člancima 24. i 32. Povelje o temeljnim pravima EU-a. Sve države članice EU su stranke UN-ove Konvencije o pravima djeteta .

Preporuka odražava stavove više od 1000 djece prikupljene putem nove Platforme za sudjelovanje djece u EU-u. Široko savjetovanje u pripremi inicijative također uključuje otvoreno javno savjetovanje i mapiranje sustava zaštite djece u državama članicama od strane Agencije za temeljna prava .

Tri godine od usvajanja prve sveobuhvatne Strategije EU-a o pravima djeteta, Komisija je ispunila nekoliko obveza preuzetih u okviru svojih šest tematskih područja djelovanja: sudjelovanje djece; suzbijanje dječjeg siromaštva i osiguranje socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva; zaštita djece i borba protiv nasilja nad djecom; pravosuđe po mjeri djeteta; digitalno i informacijsko društvo te globalna dimenzija.

Veliki izbor alata koji su na raspolaganju državama članicama i na razini Unije (zakonodavstvo, politike i financiranje) i na svim razinama može pomoći u integraciji sustava za zaštitu djece. Na primjer, u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), program Daphne osigurava sredstva za sprječavanje i borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom. Poziv na dostavu prijedloga trenutačno je otvoren za podnošenje do 29. svibnja 2024., s posebnim prioritetom na ciljanim radnjama koje omogućuju funkcioniranje integriranih sustava za zaštitu djece u praksi.

 

Ključni elementi iz Preporuke su:

Stavite djecu u središte integriranih sustava zaštite djece prilagođavajući sustave zaštite potrebama djece i uključujući djecu pri donošenju odluka koje na njih utječu.
Podrška državama članicama u prilagodbi njihovih sustava za zaštitu djeteta od bilo kojeg oblika nasilja korištenjem alata EU-a kao što su zakonodavstvo, politika ili financiranje. To počinje sprječavanjem i borbom protiv diskriminacije, pružanjem ciljane podrške i njegovanjem društvene kulture bez nasilja nad djecom.
Uspostaviti opći okvir integriranih sustava zaštite djece. Države članice pozvane su da izrade nacionalne planove za zaustavljanje nasilja nad djecom, učinkovito provedu EU i nacionalno zakonodavstvo o zaštiti djece, uspostave koordinacijske strukture, ojačaju ljudske i financijske resurse i poboljšaju prikupljanje podataka.
Poboljšati koordinaciju i suradnju između sektora i nadležnih tijela kroz obuku stručnjaka, počevši od lokalne razine.
Uspostaviti sveobuhvatne i koordinirane akcije podrške u slučajevima nasilja nad djecom, od prevencije i ranog prepoznavanja do prijave i međusektorske podrške.
Odgovorite na sigurnosne potrebe djece online i offline poboljšanjem digitalne pismenosti djece, promicanjem sigurne upotrebe digitalnih tehnologija i obukom obitelji i skrbnika.
Zaštititi integritet i mentalno zdravlje djece, spriječiti (cyber)nasilništvo i boriti se protiv njega poticanjem država članica da razviju nacionalne strategije mentalnog zdravlja, s djecom kao prioritetnom ciljnom skupinom.
Bolje koristiti postojeće alate EU-a za jačanje sustava zaštite djece: zakone, politike, financijsku potporu, kako je navedeno u Dodatku koji prati komunikaciju.Ići izvan EU-a , potaknuti države članice da usvoje integrirani pristup zaštiti djece u svom vanjskom djelovanju , kao što je iskorjenjivanje dječjeg rada, zaštita djece u oružanim sukobima i zaštita djece od klimatskih promjena i opasnosti za okoliš.

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju

Vezane vijesti

Još vijesti