Prema ispitivanju koje je proveo Pew Internet, dvije trećine korisnika interneta, odnosno 65% njih platilo je kako bi preuzeli ili pristupili sadržaju na internetu.

Najviše se plaćalo za glazbu, software i aplikacije, prema anketi koju su proveli na 755 internet korisnika u vremenskom periodu od 28. listopada do 1. studenog ove godine. Bit ankete bila je ispitati korisnike o digitalnim proizvodima koji nisu u fizičkom obliku, dakle glazba, software, online novosti i članci, it'd.

Čak 33% ispitanika platilo je za neki software, te za glazbu u digitalnom obliku, dok je 21% platilo aplikacije za tablet uređaje i mobilne telefone. Digitalne novine, magazini ili novinski članci u 18% slučaja su plaćeni, a 16% korisnika platilo je sadržaj videa, filmova ili TV serija.

Korisnici plaćenog online sadržaja u 46% slučajeva kupili su jednu ili dvije vrste digitalnog sadržaja, dok je 16% korisnika kupilo 6 ili više online sadržaja.

Sudionici ankete odgovarali su na pitanje jesu li ikad platili prisup ili mogućnost preuzimanja online sadržaja. Odgovori su bili sljedeći:

 • 33% internet korisnika platilo je za digitalni sadržaj online
 • 33% kupilo je software
 • 21% kupilo je aplikacije za tablet ili mobilne uređaje
 • 19% platilo je za digitalne igre
 • 18% platilo je za digitalne novine, magazine, ili novinske članke
 • 16% paltailo je za video, film, ili TV seriju
 • 15% platilo je za melodije za mobitel
 • 12% platilo je za digitalne fotograije
 • 11% platilo je za člansku pristup premium sadržaju web stranica koje nude besplatne sadržaje
 • 10% platilo je za e-knjige
 • 7% platilo je za podcast
 • 5% platilo je za alate koji se koriste u video ili računalnim igrama
 • 5% platilo je za cheateve kako bi im pomoglo u igranju igara
 • 5% platilo je pristup za web stranice za traženja partnera
 • 2% platilo je za sadržaj za odrasle

I na kraju 6% internet korisnika platilo je za sadržaj koji nije u gore 15 navedenih.

Via [PewInternet], Photo [CCNetPay]