Kiddle je novi internet preglednik zasnovan na Google sigurnom pretraživanju i namijenjen je isključivo djeci. Ovaj preglednik rezultate rangira po sigurnosti i jednostavnosti kojom su stranice pisane.

Prva tri mjesta rezervirana su za čiste i sigurne linkove, sljedeća četiri za one koji sadrže jednostavno napisan sadržaj razumljiv djeci, a od osmog pa na dalje slijede uobičajeni rezultati.

Kiddle nije Google proizvod niti je službeno Google licenciran, ali koristi Google mehanizam pretrage s uključenim "Safe" filterima koji štite djecu od sadržaja koji ne bi trebali vidjeti i pretraživati. Kiddle koristi iste boje slova, kao i Google logo, no stranica s rezultatima je nešto šarenija, a naslovna stranica prikazuje i slike i pozadine.

Pretraživač Kiddle radi i u Hrvatskoj, no pitanje je koliko će roditelja djeci dopustiti da ga koristi te koliko je roditelja uopće spremno na ideju da im dijete samostalno surfa internetom...