Izvori financiranja sektora malih i srednjih poduzeća uglavnom su usmjereni na bankarski sektor. Dodatno, sektor malih i srednjih poduzeća izrazito je dinamičan te zahtijeva brzu prilagodbu novonastalim uvjetima poslovanja. Upravo zato je od izuzetne važnosti imati pouzdanoga partnera na kojega se može osloniti u postizanju poslovnih ciljeva. 

Iz širokoga asortimana usluga koje Raiffeisen banka nudi poduzetnicima i obrtnicima, izdvajamo EU podršku i FlexiBIZ prekoračenje. 

Nedavno pristupanje Europskoj uniji omogućilo je intenzivnije korištenje sredstava iz EU fondova. EU podrška RBA objedinjuje usluge  informiranja klijenata o EU fondovima te im pravovremeno pruža potrebnu potporu pri realizaciji projekata, pri čemu se sastoji se od tri segmenta: informiranje i savjetovanje, financiranje projekata te financiranje javne nabave. Informiranje je u današnje vrijeme postalo za sve jedan od najvažnijih zadataka te je zapravo postalo preduvjet realizacije aktivnosti. Budući da informiranje zahtijeva vrijeme i odabir relevantnih informacija, RBA putem nekoliko različitih kanala, sukladno preferenciji klijenata, pruža obavijesti tijela  nadležnih za EU fondove, obavijesti o natječajima i fondovima te o mogućnostima korištenja fondova za klijente. Nadalje, RBA svojim klijentima osigurava financiranje koje je u rokovima, cijenom i drugim važnim sastavnicama povoljnije u odnosu na komercijalne uvjete. Financiranje javne nabave javlja se u slučajevima kada klijenti RBA nisu izravni korisnici EU fondova, nego se javljaju kao dobavljači proizvoda, usluga ili radova za izravne korisnike. U tim situacijama, RBA svojim klijentima osigurava jamstva i financiranje kao dobavljaču te je jedan od izvora putem kojih se mogu pratiti objave javnih nabava te ih koristiti kao priliku za plasman proizvoda ili usluga koje nude.

FlexiBIZ prekoračenje olakšava financiranje potreba za dodatnim obrtnim sredstvima ili održavanje tekuće likvidnosti. Jednostavno ugovaranje prekoračenja po transakcijskom računu, korisniku olakšava upravljanje likvidnošću. Korisniku kredita odobrava se iznos dopuštenoga prekoračenja po transakcijskomu računu, a odlika ove usluge je mogućnost da korisnik sredstva može koristiti i vraćati na revolving osnovi. Dodatno, obnavljanje limita prekoračenja realizira se automatski, bez potrebe da klijent ponovno dolazi u banku te prikuplja dokumentaciju. 

Ovo su samo pojedina konkretna rješenja za poduzetništvo, a o cjelovitoj ponudi Raiffeisen banke možete se informirati na internetskim stranicama Banke www.rba.hr ili posjetiti Vama najbližu poslovnicu. Zajedničkom definicijom ciljeva poduzetnika, Raiffeisen banka nastoji pronaći rješenja koja odgovaraju individualnim potrebama i mogućnostima klijenta.

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju