Uspješna godina za King ICT: Veliki projekti, zanimljive incijative i sve veći broj djelatnika

2022. godinu će pamtiti po velikim projektima, povećanju broja djelatnika i učvršćivanju tržišnih pozicija zadržavanjem postojećih i zadobivanjem novih kupaca.

Martina Čizmić | 16.12.2022. / 19:56

Plamenko Barišić (Foto: King ICT)

 Kraj godine tradicionalno je vrijeme kad tvrtke objavljuju svoje godišnje izvještaje i najavljuju nove ciljeve za sljedeću godinu. King ICT organizirao je kratko druženje s novinarima tijekom kojeg su predstavili svoje poslovne rezultate u 2022. godini. 

Kako su istaknuli. 2022. godinu će pamtiti po velikim projektima, povećanju broja djelatnika i učvršćivanju tržišnih pozicija zadržavanjem postojećih i zadobivanjem novih kupaca. Broj stručnjaka u King Grupaciji narastao je na 720, a ukupni organski rast prihoda iznosio je 10 posto u odnosu na prošlu godinu.

Podsjetili su kako je godina počela uspješnom implementacijom rješenja računalne sigurnosti za NATO Agenciju, a nastavila se ugovaranjem niza novih projekata za poznate i nove kupce na različitim tržištima uključujući i zapadnoeuropsko. Svoje poslovno djelovanje King usmjerava na prostor Beneluxa, gdje je lokalno prisutan. U međunarodnoj sferi vrijedi spomenuti i projekt za tvrtku Weidmann Group sa sjedištem u Švicarskoj, koji je obuhvatio 22 lokacije diljem svijeta, uključujući Brazil, Kanadu, SAD, Meksiko, Švicarsku, Njemačku i Nizozemsku.

U svrhu prelaska na euro od 1. siječnja 2023. godine, za svoje korisnike rješenja na SAP tehnologijama, pokrenuli su projekte konverzije na novu valutu. U 2022. godini su, kako ističu, na više od dvadeset konverzijskih projekata uspješno odradili potrebne analize i pripreme te testne konverzije kako bi se promjene na produkcijskim sustavima mogle provesti pravovremeno i pouzdano. S obzirom na broj uključenih konzultanata, konverzija na euro predstavlja najveći portfelj pojedinačnih projekata na SAP tehnologijama u proteklih nekoliko godina.

Isporučen je projekt strukturnog kabliranja pasivne mreže za NATO Agenciju u Braine-L’Alleudu u Belgiji. Projekt je uključivao profesionalne usluge upravljanja projektima, isporuku opreme, implementaciju, instalaciju, ILS – integriranu logističku podršku, validaciju i verifikaciju. Projekt je završen u cijelosti, u skladu s uvjetima ugovora, u okviru proračuna i u dogovorenom roku.

Osim toga, King je ove godine isporučio nekoliko projekata temeljenih na Software Defined WAN inteligentnoj mrežnoj infrastrukturi. Tu su projekti koji su obuhvatili povezivanje preko 1000 lokacija unutar  Hrvatske, do projekata koji povezuju urede i lokacije diljem svijeta. Kao primjer istaknuli su projekt za tvrtku Weidmann Group sa sjedištem u Švicarskoj, a koji je obuhvatio povezivanje 22 lokacije diljem svijeta: Brazil, Kanada, SAD, Meksiko, Švicarska, Njemačka, Nizozemska, Turska, Ukrajina i Hrvatska. Uz automatizaciju i centralno upravljanje, ovakva inteligentna suvremena mrežna infrastruktura omogućuje visokokvalitetnu komunikacijsku infrastrukturu neovisnu o prijenosnoj telekomunikacijskoj usluzi i tehnologiji te neovisnost o davateljima telekomunikacijskih usluga. Istovremeno garantira visoku dostupnost i kvalitetu mrežne infrastrukture te smanjenje troškova telekomunikacijskih usluga.

Nastavlja se suradnja i s Ministarstvom unutarnjih poslova i to na sustavu za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Projekt je omogućio uspostavu jedinstvenog nacionalnog sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u svrhu ranog upozoravanja i javnog uzbunjivanja građana korisnika mobilnih uređaja prilikom kriznih situacija (požari, poplave, olujne nepogode ili tehnološke katastrofe poput nuklearnih, radioloških, kemijskih i bioloških incidenata) te planiranje mjera koje je potrebno poduzeti u cilju smanjenja ljudskih žrtava i materijalnih šteta. Sustav je baziran na geolokacijskim i komunikacijskim tehnologijama, a u provedbi su sudjelovali domaći članovi konzorcija KING ICT d.o.o. i GDi d.o.o. te tvrtka Intersec S.A iz Francuske.

Ulaskom Hrvatske u schengenski prostor, osim mehanizama nadzora i kontrole, ostvarit će se i preduvjeti za razmjenu podataka u informacijskom sustavu. Za te je potrebe nadograđen sustav Evidencija određenih kategorija stranaca (EOS) koji će od trenutka ulaska u schengenski prostor biti u mogućnosti razmjenjivati informacije s državama članicama o strancima kojima su donesene odluke o zabrani ulaska i boravka na području europskog gospodarskog prostora.

U sklopu programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“, isporučena je i implementirana aktivna mrežna infrastruktura te povezana oprema na centralni sustav CARNET-a. Implementirana bežična lokalna mreža omogućuje adekvatnu pokrivenost i kvalitetu signala u školskim prostorijama. U tijeku je realizacija druge faze programa te je završeno 645 srednjih i osnovnih škola kao i 405 područnih osnovnih škola. Nove školske mreže bazirane su na najsuvremenijem Wi-Fi 6 standardu. U provedbi sudjeluju članovi konzorcija KING ICT, Comping i Hrvatski Telekom.

Proveden je projekt e-Upisi s ciljem uspostave elektroničkih usluga za sve korisnike odgojno-obrazovnih ustanova. Projekt je obuhvaćao prijave i upis u vrtiće, u osnovne i srednje škole, upis u učeničke domove, prijavu ispita državne mature i prijavu na visoka učilišta, uspostavu sustava obrazovanja odraslih i evidenciju prikupljenih podataka. Ovaj sustav će omogućiti krajnjim korisnicima korištenje javnih usluga upisa bez dodatnih administrativnih obveza. Isporučeno je 5 podsustava od ukupno 8, a isporuka preostala 3 predviđena je do kraja prosinca 2022.

Razvijena je aplikacija eGrađevinski dnevnik koja od 1.1.2023. postaje obavezna za korištenje svim sudionicima u gradnji. Digitalizacijom građevinskog dnevnika dokumentacija će svim sudionicima u gradnji biti dostupna uvijek i svugdje i to digitalno potpisana. eGD je visoko integriran sa sustavom eDozvola, eGrađanima, OKP-om, OIB servisom  i svim inženjerskim komorama. Sustav eDozvola nadograđuje se podacima o energetskim svojstvima zgrada, usklađuje se novom uredbom o uredskom poslovanju, spaja se na ZUP IT, uvodi nove vrste postupaka i radi redizajn javnog portala. U sklopu sustava Brownfield, radi se aplikativno rješenje za mapiranje postojećeg stanja i praćenje razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

U tijeku je nadogradnja projekta „Centralne državne infrastrukture“ za CDU, inače jedan od ključnih projekata Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Projekt će omogućiti spajanje državne informacijske infrastrukture i omogućiti zajedničko korištenje informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te istim aplikativnim rješenjima. Sva tijela javnog sektora moći će se koristiti zajedničkom, pouzdanom i skalabilnom ICT infrastrukturom prema paradigmi oblaka (cloud).

Kako su istaknuli, u tijeku je i implementacija novog sustava video nadzora i video detekcije duž cijele mreže autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. koji uključuje zamjenu više od 1700 kamera. Time se s analognog sustava prelazi na digitalni, što će uvelike doprinijeti boljoj i bržoj detekciji potencijalno opasne situacije (poput vožnje u suprotnom smjeru) te će omogućiti automatsku detekciju incidenata (AID). Sustav će također pridonijeti boljem nadzoru, komunikaciji s Regionalnim centrima za nadzor i upravljanje prometom (RCNUP) smještenim duž cijele mreže autocesta, a samim time, pridonijeti i bržem protoku informacija prema krajnjim korisnicima te boljoj koordinaciji i harmonizaciji prometa.

Završen je projekt uspostave Centra za nadzor prometa (CNP) grada Zagreba. CNP je središnji prometni sustav za nadzor i upravljanje prometom koji će predstavljati maticu povezivanja svih drugih podsustava koji se bave prometom u Gradu. Postojeći sustav video nadzora pokriva prometnice grada, a uz izvedbu nadzornog centra i obrade prometne analitike, na 14 semaforiziranih raskrižja izvedena je integracija sa semaforskim sustavima na kritičnim prometnicama grada. Radi se o sustavu nadzora prometa čija je zadaća očuvanje visoke razine opće sigurnosti grada, upravljanje prometom i posljedično – smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš te posebno prometnih zagušenja i povećanje prometne sigurnosti.

U tijeku je održavanje cjelokupne ICT infrastrukture Međunarodne Zračne luke Zagreb što obuhvaća proaktivni nadzor i održavanje poslužiteljske i mrežne infrastrukture, sustava pohrane podataka te sistemskih servisa. Održavanje je uslijedilo nakon što je prije nekoliko godina KING ICT uspješno isporučio i implementirao cjelokupnu ICT infrastrukturu novog terminala Međunarodne Zračne luke Zagreb.

Završen je projekt prometnog sustava uspostave prve faze inteligentnog transportnog sustava (ITS), u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice s prioritiziranjem vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru. Na 17 semaforiziranih raskrižja isporučen je sustav svjetlosne signalizacije (semafori), sustav elektroinstalacijska i komunikacija, informacijski sustav, sustav video nadzora prometa u svrhu upravljanja prometom i centralni nadzorni i upravljački sustav, odnosno Gradski centar za kontrolu prometa grada Zadra. Sustav će upravljati prometom grada, smanjiti negativni utjecaj prometa na okoliš, povećati razinu opće sigurnosti grada, ali i pripremiti temelje za izradu planova kojima će se u budućnosti planirati i razvijati prometni sustav Grada Zadra.

U završnim fazama izvođenja je projekt isporuke jednog od najsuvremenijih sustava video nadzora u Hrvatskoj, usmjeren na sigurnost sudionika u prometu, prometnu analitiku te prevenciju kriminaliteta kroz podizanje razine opće sigurnosti grada Šibenika. Projekt će biti u potpunosti isporučen u 2023. godini. Sustav video nadzora pokriva javne površine i prometnice grada, a uz izvedbu nadzornog centra, preventivnih radarskih uređaja, stacionarnog sustava izuzimanja slika grada i meteoroloških podataka, izvedena je i integracija sa sustavom prometno-komunalnog redarstva grada. Projekt je temelj za izgradnju pametnog grada, a u budućnosti će služiti i za smanjenje gužvi i kreiranje održivih razvojnih politika grada Šibenika.

U tijeku je primopredaja projekta cjelovitog eTicketing sustava koja uključuje implementaciju centralnog eTicketing sustava te opremanje 155 autobusa, 25 prodajnih mjesta i 15 autobusnih stajališta u Splitu. Radi se o složenom integracijskom projektu koji se sastoji od hardverskog (oprema u autobusima, kartomati, prodaja karata na prodajnim mjestima, informacijski paneli) i softverskog segmenta (prodaja, distribucija i validacija, mobilna aplikacija i web portal, administracija, kontrola, upravljanje voznim parkom, analitika i izvještavanje).

Od 2018. godine na brojnim lokacijama Odašiljača i veza (OIV) u fazama se provodio projekt implementacije sustava nadzora udaljenih lokacija. Uz izvođenje sustava čija se realizacija odvijala i u 2022. godini, projekt je obuhvaćao uslugu potpunog održavanja s višegodišnjim jamstvom koje KING ICT pruža OIV-u od 2018. godine. Projekt omogućava nadzor udaljenih odašiljačkih lokacija koje su potpuno automatizirane i bez posada, čime se postigla visoka razina sigurnosti te pouzdanost u radu infrastrukturnog resursa od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Za Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isporučen je Portal ponuda koji omogućuje korisnicima mjera ruralnog razvoja da zatraže ponude za svoje projekte. Isto tako, omogućuje bilo kojem registriranom korisniku da se javi na zatraženu ponudu, čime se ostvaruje potpuno transparentno prikupljanje ponuda i sve dokumentacije potrebne za provedbe natječaja u sklopu programa ruralnog razvoja.

Isporučena ja nadogradnja sustava Ekspertne procjene koja se koristi za dodatnu kontrolu parcela iz monitoring sustava, koristeći neki od alata (Sentinel 2, satelitske snimke visoke rezolucije, geotagirane fotogracije i terenske provjere). Nastavno na nadogradnju sustava za ekspertnu procjenu, razvijeni su modul i mobilna aplikacija za Terenske provjere koje služe kontrolorima Agencije za provedbu brzih terenskih posjeta i prikupljanje podataka o poljoprivrednim parcelama, popunjavanje upitnika i geotagiranje fotografija.

Treba spomenuti i projekt izgradnje Akumulatora topline toplinskog kapaciteta 1000 MWh i toplinske snage 150 MW u sklopu pogona EL-TO Zagreb, čime će se optimizirati rad postojećih toplinskih i električnih izvora na predmetnoj lokaciji.

Osim toga, Kingova podružnica u BiH bila je veoma aktivna. Tako je za Telemach BH izgrađen podatkovni centar s pratećom infrastrukturom koja uključuje ormare za informatičku opremu, sustave besprekidnog napajanja, klimatizacijski sustav, sustav stabilnog gašenja te sustav za nadzor okoline.

Istovremeno su za BH Telecom u tijeku završne aktivnosti na implementaciji rješenja za naprednu endpoint zaštitu od zlonamjernog softvera na serverima, stolnim i prenosivim uređajima i virtualnim strojevima. Rješenje spada u NGAV (Next Generation Antivirus) s EDR (Endpoint Detection and Response) karakteristikama koje automatski i proaktivno istražuju i reagiraju na sumnjivo ponašanje u krajnjim točkama.

Izvršena je nadogradnja serverske i mrežne opreme, kao i sustava za pohranu JP Ceste, čime je postignuta modernizacija IT infrastrukture te su izvršeni nadogradnja i migracija sustava na nove verzije. Isporučeni su i implementirani SAN storage sustav, aplikativni i virtualizacijski serveri, softverski kontroler za raspodjelu opterećenja i aktivna mrežna oprema.

Nastavlja se uspješna suradnja s United Nations Development Programme u BiH. U tijeku je implementacija druge faze eCitizen rješenja za digitalizaciju lokalne uprave koja, osim 16 postojećih, uključuje 21 dodatnu općinu/grad u BiH. Implementacija će obuhvatiti poboljšanje postojećih funkcionalnosti sustava, kao i isporuku novih modula. Cilj projekta je podrška lokalnim vlastima u procesu digitalizacije i većem uključivanju građana u javne procese putem digitalnih kanala komunikacije što će doprinijeti jačanju efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave.

Pohvalili su se i brojnim nagradama i priznanjima među kojima su Partner of the year, Excellence in Social impact award (koje dodjeljuje Dell), Best SAP cloud partner, CISCO marketing partner of the year, VMware NSX, povelja za izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost projekata koje im je dodijelio PMI Croatia te su postali član OpenCosmos platforme koja okuplja visokoinovativne istraživačke institucije i predstavnike raznih industrija unutar Europe koji žele iskoristiti novčane potpore EU iz programa Horizon za razvoj svojih projekata.

Na kraju istaknuli su i cijeli niz incijativa koje su tijekom godine pokrenuli ili podržali kao što je inicijativu trgovinskog odjela Veleposlanstva Republike Austrije pod imenom „Nastavnici u poduzeća“ kojoj je cilj nastavnicima iz strukovnih škola omogućiti praksu u tvrtkama koje se bave aktivnostima vezanim za njihovu struku. 

Kao Google for Education partner za Hrvatsku, opremili su drugu digitalnu učionicu budućnosti u Hrvatskoj, onu u Čakovcu. 

Rekordan broj studenata prijavio se na KING ICT Akademiju, program besplatne edukacije i plaćene prakse – 150 prijava, 22 mentora, 55 predavača, 11 praktikanata kombinacija je koja je rezultirala izradom 2 odlična rješenja, odnosno 2 različita pristupa kojima je izrađena aplikacije za interno komuniciranje.
Kingovci su pokazali kako u praksi funkcionira dijeljenje znanja i iskustva održavanjem 8. po redu interne konferencije PM@King o trendovima u project managementu.

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju

Vezane vijesti

Još vijesti