Čini se kako je vrijeme jeftinog online shoppinga u internetskim trgovinama Kine, SAD-a i šire došlo kraju. Naime, 1. srpnja 2021., u svim se zemljama članicama EU, pa tako i u Hrvatskoj, ukida se porezna olakšica pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 160 kn (22 eura). U prijevodu, od 1. srpnja se na sve pošiljke vrijednosti do 1135 kuna (odnosno 150 eura), a koje se isporučuju poštom, plaća porez. 

Kako su istaknuli na zajedničkoj konferenciji za novinare predstavnici Hrvatske pošte i Carinske uprave, od 1.7.2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu "dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama", poslanih primatelju kao pismo ili paket čija ukupna vrijednost ne prelazi 22 eura, odnosno 160 kuna.

To znači da će se od 1.7.2021. na sve pošiljke (bez obzira na njihovu vrijednost) koje dolaze iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovine), naplaćivati PDV pri uvozu. Treba imati na umu i da će se porez naplatiti i na one pošiljke koje su kupljene prije 1. srpnja, ali u Hrvatsku dođu poslije tog datuma. 

Ravnatelj Carinske uprave, Mario Demirović istaknuo je kako je ovo najznačajnija regulatorna reforma u poštanskom prometu na razini cijele EU za koju pripreme traju nekoliko godina te dodao kako je Carinska uprava u potpunosti informatički i administrativno spremna za primjenu novih pravila.

Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave za Sektor za carinski sustav, Bosiljko Zlopaša naglasio je da će uvođenje te novosti u čitavoj EU, pa tako i u Hrvatskoj, za posljedicu imati enormno povećanje broja deklaracija/naplata prilikom uvoza. Tako se u Hrvatskoj očekuje dnevni porast broja naplata/deklaracija od 7.500-10.000, pa je nedvojbeno da će unos malih pošiljaka u sve zemlje EU-a, pa i kod nas, biti usporen.

Voditelj Odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte Krešimir Domjančić istaknuo je kako je hrvatska pošta također provela niz priprema kako u informatizaciji tako i u organizaciji novog sustava rada te da će isto prouzročiti i uvođenje novih naknada za kontrolu svih pošiljaka koje dolaze iz trećih zemalja, a sadrže robu.

Kako će se obračunavati i plaćati PDV pri uvozu pošiljki nakon 1. srpnja?

Iz Carinske uprave pojasnili su kako su predviđena dva osnovna načina naplate PDV -  posebni postupak oporezivanja IOSS ili posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV. Koji će se način obračuna koristiti, ovisi o samom odabiru prodavatelja.

Oba načina naplate PDV-a mogu se primijeniti na sve komercijalne pošiljke. Pri tome se komercijalnim pošiljkama smatraju pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu ako njihova stvarna (intrinzična) vrijednost ne prelazi iznos od 150 EUR (1.135,00 HRK).

Naglašavaju kako se ovi načini naplate ne mogu primijeniti na alkoholne proizvode, duhan i duhanske proizvode, parfeme ili toaletne vode.

IOSS (eng. Import One Stop Shop)

Posebni postupak oporezivanja IOSS mogu primjenjivati sve osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU, bez obzira imaju li sjedište na ili izvan područja EU. 

Porezni obveznici koji se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu će zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici. U tom slučaju prodajna cijena će uključivati iznos PDV-a, kojega prodavatelj naplaćuje od kupca, te potom, putem IOSS prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu (mjesečno prema poreznim tijelima).

Ako se NE koristi poseban postupak oporezivanja IOSS, moguće je primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangments).

Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a

Kako ističu u Carinskoj upravi, posebni postupak omogućava da se pošiljke u poštanskom ili žurnom (kurirskom) prometu prijavljuju carini od strane osobe (zastupnika) koja nastupa za račun osobe kojoj je predmetna roba namijenjena (tj. kupca), pri čemu se PDV pri uvozu prijavljuje i plaća na pojednostavnjeni način. Ovaj način (za razliku od IOSS) može se primijeniti samo ako otprema, odnosno prijevoz, te konkretne pošiljke završava u RH (tj. ne može se primijeniti ako se radi o pošiljci čije je odredište u drugoj zemlji članici).

Dakle, odgovornost za plaćanje PDV je na primatelju pošiljke, koji će taj iznos podmiriti poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku (kurirskom operateru) u trenutku isporuke pošiljke, a poštanski operater ili žurni prijevoznik će tako naplaćen iznos PDV-a uplatiti Carinskoj upravi.

U prijevodu, nemojte se iznenaditi ako vas od sljedećeg tjedna, za sve pošiljke koje dolaze izvan EU kontaktiraju iz pošte ili neke od dostavnih službi i zatraže da platite PDV. 

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju