Kompanije poput YouTubea i Facebooka imaju velikih problema s kontroliranjem sadržaja koji se objavljuje na tom videoservisu, odnosno društvenoj mreži, a usprkos svim naporima koje ulažu, korištenju umjetne inteligencije, algoritmima, kao i ljudima koji pregledavaju sadržaj, jasno je kako je nemoguće kontrolirati milijune fotografija i videozapisa koji se objavljuju. Politika YouTubea je, među inim, da se s tog servisa uklanjaju videozapisi u kojima je prikazana okrutnost prema životinjama, odnosno u kojima se životinje koriste u borbama.

Pravila se, dakle, odnose na borbe životinja, no u njima se ne spominju roboti pa se posljednjih dana dio korisnika koji je na YouTubeu objavljivao videozapise borbe robota iznenadio kada im je kompanija skinula videozapise s mreže, a još su se više iznenadili kada su pročitali razlog – zbog okrutnosti prema životinjama. Skinut je veliki broj videa te je dio korisnika dobio i opomene zbog objave takvih videa – o kakvim je borbama riječ, možete vidjeti u priloženom videu koji je bio (privremeno) zabranjen.

Nakon što su se korisnici kontaktirali YouTube i tražili objašnjenje, iz ove kompanije priznali su grešku te su vratili videozapise koje su izbrisali, uz objašnjenje da nemaju politiku zabrane videa borbe robota. Napomenuli su da, s obzirom na to koliko videa moraju kontrolirati, ponekad naprave takve pogreške te korisnici imaju mogućnost pritužbe tako da se te pogreške brzo mogu ispraviti.

Najveći dio korisnika kojima su videozapisi uklonjeni članovi su timova u natjecanju Battlebot – u razgovoru za Vice, Sarah Pohorecky komentirala je kako su u nekim videozapisima korištena imena životinja kojima su nazvani roboti, što je možda mogao biti razlog zbog kojeg je algoritam YouTubea te videozapise prepoznao kao nasilje i okrutnost prema životinjama.