CARNET-ovi e-Škole digitalni sadržaji olakšavaju učenje u školi i kod kuće

Do sada je u sklopu programa e-Škole izrađeno ukupno 440 scenarija poučavanja za općeobrazovne predmete te 7 međupredmetnih tema, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije.

Martina Čizmić | 21.01.2021. / 13:55

Slika nije dostupna (Foto: Zimo)

 Da neki predmeti poput fizike i matematike ne moraju uvijek biti teški i nerazumljivi dokazuju e-Škole digitalni sadržaji. Izrađeni su kako bi učenicima i nastavnicima olakšali učenje i poučavanje te ga učinili zanimljivijim i kreativnijim.

E-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje razvijeni su u sklopu CARNET-ovog programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Oni su besplatni i dostupni svima - učenicima i nastavnicima, roditeljima i drugim zainteresiranim korisnicima, a nalaze se u Edutoriju.

Iako se mogu koristiti kao dopuna učioničkoj nastavi, idealni su i za uspješnu organizaciju te provođenje nastave na daljinu u novim okolnostima, kao i učenje kod kuće. Nastavnicima pomažu u pripremi i provedbi inovativnih nastavnih aktivnosti. Učenicima omogućavaju učenje na lagan i zabavan način potičući ih na istraživanje, samostalno zaključivanje i povezivanje nastavnog gradiva sa svakodnevnim životnim situacijama dok roditelji uz pomoć digitalnih sadržaja lakše mogu motivirati djecu na učenje i pomoći im pri savladavanju gradiva izvan učionice.

Za učenje 15 različitih nastavnih predmeta, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije, učenicima je dostupno 47 e-Škole DOS-ova - digitalnih obrazovnih sadržaja koji omogućavaju samostalno učenje i samoprovjeru znanja kod kuće, ali se mogu koristiti i uz podršku učitelja ili nastavnika na nastavnom satu.

e-Škole DOS-ovi sadrže interaktivne i multimedijalne elemente, a njihova dodatna prednost je što se mogu koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima. Moduli su podijeljeni na još manje logičke cjeline - jedinice. Tako koncipiran DOS ostavlja slobodu učenicima i nastavnicima da ga koriste na različite maštovite načine omogućujući im da odaberu dio sadržaja koji prati gradivo ili im je pak najzanimljiviji.

Nastavno gradivo je tako u e-Škole DOS-u prikazano sustavno i didaktički primjereno, na učeniku razumljiv način s naglaskom na multimediju, interakcije, simulacije i vizualizacije procesa koristeći prednosti digitalnih tehnologija.

E-škole scenariji poučavanja nude brojne ideje, ali i konkretne alate, poveznice i primjere dobre prakse. Oni štede vrijeme nastavnicima, koji obično sami traže dodatne i kreativne materijale za osuvremenjivanje i podizanje kvalitete svoje nastave.

Naglasak je pri tome uvijek na ideji odnosno aktivnosti, a nastavniku i učenicima ostavlja se sloboda u njihovoj primjeni na različite i maštovite načine, kako uživo u učionici, tako i u online nastavi.

Digitalni alati se u scenarijima poučavanja koriste svrhovito i u funkciji su ostvarivanja ishoda poučavanja nastavnog sadržaja. Osnovni je cilj scenarija poučavanja staviti učenika u središte nastavnoga procesa i potaknuti ga na aktivno sudjelovanje, kritičko razmišljanje, rješavanje problema te povezivanje nastavnog gradiva s prethodno stečenim znanjima ili doživljajima.

Do sada je u sklopu programa e-Škole izrađeno ukupno 440 scenarija poučavanja za općeobrazovne predmete te 7 međupredmetnih tema, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije. Scenariji poučavanja za općeobrazovne predmete sadržajno se nadovezuju na e-Škole DOS-ove kroz ostvarivanje istih odgojno-obrazovnih ishoda te nude brojne ideje za njihovu primjenu u nastavi. Scenarije poučavanja za međupredmetne teme prate i interaktivni sadržaji. Oni su namijenjeni učenicima za samostalno ili vođeno korištenje u sklopu nastave ili samostalno korištenje kod kuće.

U izradi e-Škole digitalnih sadržaja, koji se temelje na kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema, sudjelovali su brojni stručnjaci iz različitih područja.

Iznimna pažnja je posvećena i digitalnoj pristupačnosti i inkluzivnosti pa su svi sadržaji izrađeni tako da ih je moguće prilagoditi učenicima s teškoćama. Korisnici mogu povećavati ili smanjivati veličinu slova, jednim klikom sav tekst prebaciti u font pogodan za osobe s disleksijom ili podesiti kontrast.

Još brže do najnovijih tech inovacija. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju

Vezane vijesti

Još vijesti